Lyhenteet

Lyhenteet

 

Aktiivi = Järjestötoiminnassa jollain tapaa mukana oleva opiskelija

ASTIN = Aloittavien ja aloittavanmielisten tekniikan alan opiskelijoiden risteily

BYOB = Bring Your Own Beer

BYOD = Bring Your Own Device

Fuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelija

Fuksiaiset = KOE:n fukseille ( ja muillekkin) järjestämä rastitapahtuma

Getarit = Get Away Lahti tapahtuma

IL = Iltalehti

IL ry = Insinööriliitto ry

Imppulakki = Insinöörilakki

IOL ry = Insinööriopiskelijaliitto

IOP = Insinööriopiskelijapäivät

KeHä = Keski-Suomen ja Hämeen piirin insinööriopiskelijat

KOE = LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

LAHO = Lahden Opiskelijajärjestöt

LAHO Picnik = Fukseille tarkoitettu järjestöjen järjestämä aloitustapahtuma

Lamkooma = Opiskelijakahvila tapahtuma-areenalla

LASOLA = Lahden sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijat

Laulumatti = Insinööriopiskelijoiden valtakunnallinen laulukirja

LINKKI = Lahden tradenomiopiskelijat

LIRO ry = Lahden Insinööriopiskelijat

LYMO = Lahden Ympäristöalan Insinööriopiskelijat

MIO = Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys

Noppa = opintopiste

OP = opintopiste

Opku = Opiskelijakunta

OPM = Oma Pullo Mukaan

OPPM = Oma Pullo ja Pyyhe Mukaan

PINO = Puutekniikan Insinööriopiskelijat

ReLa = Lahden Restonomiopiskelijat

Tursajaiset = LIRO:n järjestämä rastitapahtuma fukseille ja fuksimielisille

Tursas = Tekniikan alaa opiskeleva fuksi

YH = LIRO:n yhteyshenkilö