Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2022

YLEISTÄ  


Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry (myöhemmin LIRO) toimii Lahdessa Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistyksenä ja LAB ammattikorkeakoulun tekniikan alan Lahden alueen opiskelijoiden aktiivisena edunvalvojana. Insinööriopiskelijoita valmistetaan työelämää varten erilaisten koulutusten ja vertaistuen voimin. 


Vuoden 2022 hallituksen päätavoitteita ovat jäsenmäärän ja koulutuksen laadun kehittäminen ja ylläpitäminen, koulutuspoliittisen toiminnan esille tuominen, yhdistyksen strategian valmistelu, sekä insinöörikulttuurin ja yhdistyksen imagon ylläpitäminen. Nämä tavoitteet saavutetaan muun muassa keräämällä uusia ja innokkaita aktiiveja vanhojen aktiivien tueksi, hallituksen näkymisellä ja aktiivisuudella sekä yhteistyöllä muiden alueen toimijoiden ja opiskelijajärjestöjen kanssa.JÄRJESTÖLLINEN KEHITTÄMINEN:

  

Yhteyshenkilöt

  

Yhteyshenkilöitä tiedotetaan yhdistyksen, KeHä:n ja IOL:n tapahtumista sekä yleisistä asioista. Kaikki tiedotus yhteyshenkilöille tapahtuu yhteyshenkilövastaavan tai hänen ollessa estynyt, hallituksen kautta. Yhteyshenkilövastaava välittää myös IOL:n tiedotteet yhteyshenkilöille. 


Tiedotukseen käytetään WhatsApp-ryhmää. Yhteyshenkilövastaava hallinnoi aktiivisesti yhteyshenkilöiden listoja, jotta ne olisivat mahdollisimman ajantasaisia, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.


Yhteyshenkilöitä pyydetään aktiivisesti mukaan ständeilemään, koulutuksiin ja avuksi tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2022 järjestetään yhteyshenkilöille koulutuksia ja kiitos-iltoja vähintään kerran vuodessa. Yhteyshenkilöiden palkitsemisjärjestelmää ja yhteyshenkilö toimintaa kehitetään entisestään.


Alumnitoiminta


Vuonna 2022 kehitetään LIRO:lle oma alumnitoiminta. Toimintaa on kaivattu pitkään ja se edistää verkostoitumista opiskelijoiden ja jo valmistuneiden kesken. Luoden samalla yhteenkuuluvuutta laajemmalla kentällä. Toimintaa varten kartoitetaan IL ja IOL tarjoamat resurssit ja tarvittaessa perustetaan työryhmä toiminnan aloittamiselle. Toimintaa voidaan toteuttaa myös yhteistyössä muiden insinöörejä koskevien ainealajärjestöjen kanssa.

  

Strategia


Vuonna 2022 aloitetaan oman strategian kehittäminen LIRO:lle. LIRO on jo vakiintunut yhdistys, jolla ei ole omaa strategiaa. Toimintasuunnitelmat ovat vuodesta toiseen olleet samoja ja näiden asioiden sisällyttäminen strategiaan luo toiminnalle edellytyksiä pitkällä aikavälillä hallitusten vaihtuessa vuosittain. Strategian valmistelua varten voi hallitus halutessaan perustaa erillisen työryhmän.TIEDOTUS: 

 

Internet-sivut

  

Vuoden 2022 aikana LIRO:n nettisivuja päivitetään aktiivisesti ja ne pidetään ajantasaisina jatkaen aikaisempien vuosien esimerkkiä. Lisäksi nettisivuilla julkaistaan uutisia ja mainostetaan ajankohtaisia tapahtumia, koulutuksia, etuja sekä yhteistyökumppanit.


Aloittavien lehti

  

Viestintävastaava ja tarvittaessa toimintaan perustettu työryhmä, suunnittelee ja toteuttaa aloittaville opiskelijoille suunnatun lehden tarvittaessa. Lehti voi myös olla sähköisessä muodossa. Aloittavien lehden tarkoituksena on esitellä LIRO:n ja IOL:n toimintaa, sekä antaa uusille opiskelijoille tietoa muun muassa opiskelijaelämästä ja kulttuurista Lahden kaupungissa. Kuka tahansa yhdistyksen jäsen voi halutessaan osallistua lehden sisällön tuottamiseen, mutta hallitus tekee lopullisen tarkastuksen sisältöön, jotta se on hyvän maun mukaista.


Lehti voidaan tarvittaessa tuottaa muiden opiskelijajärjestöjen kanssa, mikäli yhdessä toteuttaminen todetaan mahdolliseksi ja järkeväksi. Tässä tapauksessa insinöörikulttuurin on oltava riittävästi esillä lehdessä.


Infotilaisuudet ja luokkakierrokset

  

Infotilaisuuksien ja luokkakierrosten avulla luodaan kontakteja uusiin opiskelijoihin ja rekrytoidaan luokilta aktiivisimmat opiskelijat mukaan toimintaan, sekä toteuttaa aktiivista jäsenhankintaa. Hallitus kiertää yhteistyössä aktiivien kanssa kaikki aloittavat luokat keväällä ja syksyllä, jotta yhdistyksen toimijat olisi helpompi tunnistaa koululla ja uusilla opiskelijoilla olisi kattava tieto jäsenyydestä ja LIRO:n toiminnasta.

 

Ständit

  

Ständejä pidetään aina tarpeen mukaan kuitenkin niin, että yhdistys on näkyvillä säännöllisesti. Ständien tarkoitus on markkinoida tapahtumia, IOL:ää sekä IL:ää ja tuoda yhdistystä positiivisesti esille. Ständejä voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden tai sponsoreiden kanssa. Pukeutuminen ständeillä on siisti ja yhtenäinen, joko haalarit tai muut siistit vaatteet. Lisäksi ständeillä on muistettava hygienia sekä muu siisti olemus, jotta jäsenen kokemus yhdistyksestä olisi mahdollisimman miellyttävä.


Sosiaalinen media

  

Jäseniä tiedotetaan sosiaalisessa mediassa säännöllisesti. Facebookissa LIRO tiedottaa kaikista tapahtumistaan, muiden alueella toimijoiden tapahtumista sekä IOL:n ja IL:n uutisia, jolla tavoitetaan myös ei-jäseniä. LIRO:lla on käytössään Instagram-tili, jossa julkaistaan kuvia tapahtumista, mainostetaan tapahtumia ja pidetään hyvää henkeä yllä. Lisäksi LIRO pitää yllä omia Discord ja Twitch-kanavia ja järjestää tarvittaessa etätapahtumia ja live-striimejä. Sosiaalista mediaa pyritään hyödyntämään entistä enemmän vuonna 2022. 


Julisteet

  

Kaikista suuremmista tapahtumista tehdään julisteet sekä digitaaliset materiaalit infonäytöille. Julisteiden tulee olla pääsääntöisesti valmiina vähintään kahta viikkoa ennen tapahtumaa.TILAISUUDET JA KOULUTUKSET:

 

IOL-info


LIRO pyrkii vuoden 2022 aikana järjestämään ainakin yhden IOL-infon jäsenilleen, joka käsittelee työsuhde tai koulutuspoliittisia asioita. Infotilaisuus toteutetaan yhdessä IOL:n sekä IL:n kanssa ja tapahtumaa markkinoidaan kaikille tekniikan alan opiskelijoille Lahdessa. Info voidaan tarvittaessa järjestää esimerkiksi luokkainfon yhteydessä.


Yhteyshenkilöiden koulutus

  

LIRO:n oma yhteyshenkilöiden koulutus järjestetään vähintään kerran vuodessa. Koulutuksen sisältö koostuu yleisesti LIRO:n, KeHä:n sekä IOL:n toiminnasta. Koulutuksen vetäjiksi pyydetään IOL:n edustajia sekä LIRO:n vanhoja aktiiveja. Koulutus voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan jonkin toisen IOL:n paikallisyhdistyksen kanssa. 


Valmistuvien tilaisuudet

    

Valmistuvien ja jo valmistuneiden tilaisuuksia pyritään kehittämään, jotta valmistumisen kynnyksellä olevat opiskelijat pysyisivät liitossa myös valmistumisen jälkeen. Tilaisuuksien tarkoituksena on saada vanhoja aktiiveja yhteen ja kertoa enemmän Insinööriliitto IL ry:n toiminnasta ja näin ollen kehittää jäsenpitoa liitossa. Tapahtuma tuotetaan yhteistyössä Lahden Seudun Insinöörit ry:n kanssa.

 

Osallistuminen IOL:n ja IL:n koulutuksiin

  

Tavoitteena on osallistua IOL:n ja IL:n koulutuksiin annetun osallistujamäärän mukaisesti. Osallistujia ilmoitetaan koulutuksiin tarvittaessa myös varasijoille. Hallituksen estyessä yhteyshenkilöitä etsitään koulutuksiin hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisien umpeutumista.TAPAHTUMAT:

  

Vappu

  

Vappuohjelmaa järjestetään yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. LIRO lakittaa uudet insinöörilakin omistajat vappuaattona klo 12:00 ja osallistuu vappumarssiin myös vappuna 2022.

  

Tursajaiset

  

Tursajaiset järjestetään syksyllä heti koulun alettua. Tursajaisten suunnittelu aloitetaan alustavasti hyvissä ajoin, jo ennen kesälomille lähtöä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteyshenkilöiden kanssa. Rastinpitäjät tulee olla tiedossa hyvissä ajoin ennen tapahtumapäivää.

  

Aloittavien ilta

  

Aloittavien ilta järjestetään syksyllä ja keväällä. Tapahtuman mainostaminen tulee aloittaa heti koulun alettua. Paikalle pyydetään IOL:n, IL:n ja/ tai LSI:n edustajia puhumaan lyhyesti toiminnastaan. Tapahtuman yleisilme on rentoa tutustumista, jonka ohessa mainostetaan yhteyshenkilötoimintaa, liittoa sekä yhdistyksen toimintaa.


Sitsit


Vuoden 2022 aikana LIRO pyrkii tuomaan Lahteen lisää sitsikulttuuria järjestämällä vähintään yhdet sitsit. Sitseille kutsutaan myös IOL:n IL:n ja LSI:n edustajia.


Get Away Lahti

LIRO järjestää perinteisen Get Away Lahti-tapahtuman syyslukukauden aikana. Tapahtumassa on tarkoitus kiertää Lahden ympärikuntien ravintoloita bussikyyditse. Matkan aikana kierretään kuudessa eri ravintolassa kuuden tunnin ajan kuudella bussilla. LIRO pyrkii järjestämään tapahtumalle jatkot.


Vuosijuhlat


Vuonna 2022 järjestetään LIRO:n 40-vuosijuhlat. Tapahtuman järjestelyistä vastaa työryhmä, joka on edellisenä vuotena perustettu. Toimintaa valvoo kuitenkin loppukädessä LIRO:n hallitus. Vuosijuhlille kutsutaan IL, LSI ja IOL-edustajat. Kutsu lähetetään myös muille paikallisyhdistyksille sekä kunniajäsenille. Tapahtuma julkaistaan sosiaalisessa mediassa ja on avoin kaikille. VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT:  

  

ASTin

  

ASTin-insinööriopiskelijaristeilylle osallistutaan mahdollisimman monen henkilön voimin. Risteilyn ensisijaisina osallistujina ovat aloittavat opiskelijat ja vanhempia opiskelijoita otetaan mukaan tilojen niin salliessa. LIRO järjestää opiskelijoille yhteiskyydityksen tapahtumaan, jos se on kannattavaa.

  

Insinööriopiskelijapäivät (IOP)  

    

LIRO järjestää kuljetuksen jäsenilleen IOP:lle lähtijämäärän mukaan, mahdollisesti yhteistyössä muiden KeHä:n paikallisyhdistysten kanssa. LIRO osallistuu myös IOP:n rastien pitämiseen, mikäli rastinpitäjät löytyvät ajoissa.

  


KESKI-SUOMEN JA HÄMEEN PIIRI (KeHä)  

    

KeHä-kokouksiin osallistuminen 

  

LIRO:n hallitus valitsee KeHä:lle yhden varsinaisen KeHä-vastaavan, joka osallistuu kaikkiin KeHä:n kokouksiin ja tapahtumiin tai esteen sattuessa järjestää itselleen sijaisen. KeHä:n kokouksissa noudatetaan piiriohjesääntöä, joka sallii kaksi varsinaista edustajaa ja kaksi tarkkailijaa. Tarkkailijaksi voi lähteä kuka tahansa LIRO:n aktiiveista.

     


LAHDEN SEUDUN INSINÖÖRIT (LSI)  

  

Osallistuminen LSI:n kokouksiin sekä muihin tapahtumiin

  

LIRO:n puheenjohtaja toimii LSI:n hallituksen kokouksissa opiskelijaedustajana. Puheenjohtaja osallistuu myös LSI:n syys- ja kevätkokouksiin tai esteen sattuessa järjestää itselleen sijaisen. Tarkoituksena on saada vähintään yksi opiskelijaedustaja osallistumaan LSI:n kokouksiin.


MUUT OPISKELIJAJÄRJESTÖT


LIRO pyrkii tekemään yhteistyötä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa esimerkiksi järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Vuorovaikutusta paikallisten opiskelijajärjestöjen kanssa pyritään parantamaan. Valitaan LAHO-vastaava, joka osallistuu säännöllisesti LAHO-kokouksiin.


OPISKELIJAKUNTA KOE


Edustajisto


LIRO pyrkii vuoden 2022 aikana pitämään yhteyttä opiskelijakunta KOE:n edustajistoon ja ajamaan insinööriopiskelijoiden etuja. LIRO järjestää yhteistyössä LINKKI ry:n kanssa Haluan Päättää-kampanjan syksyllä. Kampanjan tarkoitus on saada edustajistoon mahdollisimman monta insinööri- ja tradenomiopiskelijaa. 


TALOUS

Varainhankinta  


LIRO rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, opiskelijatapahtumien lipputuloilla, yhteistyösopimuksista saatavilla tuloilla, avustuksilla sekä merkki- ja oheistuotemyynnillä.


LIRO järjestää neljä-seitsemän opiskelijatapahtumaa vuoden aikana yhteistyössä anniskeluravintoloiden kanssa, mikäli yhteistyösopimukset sen sallivat. KOULUTUSPOLITIIKKA:


LIRO keskittyy koulutuspoliittisiin aiheisiin samalla aktiivisuudella kuin aikaisempinakin vuosina. LAB ammattikorkeakoulun omat muutokset vaikuttavat koulutukseen merkittävästi, joten LIRO valvoo, että koulutuksen laatu pysyy insinööreille suotuisana ja työelämää edistävänä. Tavoitteena on seurata muutoksia koulutuksen laatuun sekä toteutukseen liittyvissä asioissa. Toisena tavoitteena on kehittää koulutuspoliittista toimintaa siten, että LIRO olisi tulevaisuudessa enemmän mukana itse päätösten teossa.

Vuoden 2022 aikana LIRO lisää koulutuspolitiikan näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa esimerkiksi viestimällä koulutuspoliittista asioista sosiaalisessa mediassa.


KULTTUURI:

  

Insinöörilakit


LIRO markkinoi vuoden 2022 aikana yhä aktiivisemmin insinöörilakkeja, jotta mahdollisimman moni tekniikan alan opiskelija saataisiin mukaan levittämään insinöörikulttuuria. Insinöörilakkien tilaus tehdään ennen vappua, Insinööriliiton lakkitilaussesongin aikaan. Hallituksen jäsenet pitävät omaa insinöörilakkiaan päässä omissa tilaisuuksissaan, näin normalisoiden lakin käyttöä.


LAB ammattikorkeakoulun Lahden toimialueen tekniikan alan haalarit


LIRO tilaa opiskelijoilleen haalareita yhteistilauksena syksyllä ja keväällä. Haalaritilaukset kerätään lomakkeella, joka toimitetaan haalaritoimittajalle hyvissä ajoin. Haalareihin kerätään rahaa myymällä mainospaikkoja lähialueen yrityksille. Haalaritilauksen saapuessa LIRO:n sosiaalisessa mediassa kiitetään yhteistyöyrityksiä.

 

Muut kulttuuria edistävät toiminnat  


LIRO kehittää Insinöörikulttuuria Lahdessa eteenpäin ja näkyvämmäksi vuoden 2022 aikana. Tarkoituksena on saada lahtelaiset insinööriopiskelijat innostumaan yhteisestä identiteetistä ja tapahtumista. Kulttuuria kehitetään muun muassa insinöörisymboleilla, kuten sormukset ja riipukset, insinöörilakilla, laulumatti-laulukirjalla, sitseillä, yhteisillä tapahtumilla sekä aktiivisella kulttuurin markkinoinnilla.